Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają: 

Prezes oddziału:Ewa Selwesiuk