Spotkania

Harmonogram spotkań na rok 2016

Nasze spotkania odbywają się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

mieszczącym się w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie ul. Szczecińska 17

9 lutego - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

8 marca - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

12 kwietnia - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

10 maja - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

14 czerwca - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

13 września - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

11 października - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

8 listopada - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

13 grudnia - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00