Spotkania

Harmonogram spotkań na rok 2018

Nasze spotkania odbywają się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

mieszczącym się w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie ul. Szczecińska 17

 

13 marca - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

 

12 czerwca - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

 

11 września - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00

 

11 grudnia - wtorek w godzinach od 12.00  do 15.00