Kontakty

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY   Oddział w Stargardzie

Adres: ul. Wieniawskiego 30b/5              email: stargardszczecinski@ospsbhp.pl                     telefon: 665 071 945

               73-110 Stargard