terminy spotkań w 2018 r

2016-11-11

Miejsce spotkań : Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Stargard ul.Szczecińska 17

13.03.2018 r w godzinach 12.00 - 15.00

12.06.2018 r w godzinach 12.00 - 15.00

11.09.2018 r w godzinach 12.00 - 15.00

11.12.2018 r w godzinach 12.00 - 15.00