terminy spotkań w 2017 r

2016-11-11

Miejsce spotkań : Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Stargard ul.Szczecińska 17

14.03.2017 r w godzinach 12.00 - 15.00

13.06.2017 r w godzinach 12.00 - 15.00

12.09.2017 r w godzinach 12.00 - 15.00

12.12.2017 r w godzinach 12.00 - 15.00