Numer konta

2016-03-18

BRE Bank SA w Warszawie

39 1140 2017 0000 4402 1246 6969  

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Warszawie, Oddział w Stargardzie